The 10 Most Beautiful Chinese Actresses in 2023

Author: Niraj Maheer

top 20 most popular Chinese actresses

Popular Chinese Actress (TV & Film)

There are many beautiful actresses currently active in the Chinese entertainment industries including both television and film. The Chinese entertainment industry has always been brimming with beautiful actresses with exude style, grace, and talent.


List of Top 20 Beautiful Chinese Actresses

Here is the list of the top 20 beautiful Chinese actresses that are mentioned according to the research of various online platform that totally works for Chinese entertainment industries.

 1. Shen Yue
 2. Zhang Ziyi
 3. Zhao Wei
 4. Zhou Xun
 5. Fan Bingbing
 6. Li Bingbing
 7. Wang Likun
 8. Yang Mi
 9. Liang Jie
 10. Liu Yifei
 11. Zhang Yuxi
 12. Zhu Xudan
 13. Gao Yuanyuan
 14. Liu Tao
 15. Liu Shishi
 16. Victoria Song
 17. Gina Jin
 18. Chen Yuqi
 19. Zhou Dongyu
 20. Dilraba Dilmurat

Email Us: advertise@gdatamart.com

Donate Us: Support to GDATAMART

© 2023 GDATAMART.COM (All Rights Reserved)